Trải nghiệm đầy đủ tại

App điện thoại

Mở App

Quà tặng

Dùng Quà tặng để tăng giá trị đầu tư của bạn

Quà tặng Welcome dành cho khách hàng mới. Quà tặng Giới thiệu bạn bè dành cho mọi khách hàng

Nhận quà giới thiệu khi tài khoản của người được giới thiệu nâng cấp thành tài khoản giao dịch chứng khoán thành công

Chỉ các tài khoản đã được nâng cấp thành tài khoản giao dịch chứng khoán mới đổi được quà

Download google playDownload app store

Nâng cấp thành tài khoản giao dịch chứng khoán để nhận quà

Để nhận Quà tặng, bạn cần nâng cấp lên thành tài khoản giao dịch chứng khoán do Sở GDCK chấp thuận. Thời gian hồ sơ của bạn được chấp thuận phụ thuộc và sở giao dịch

*Quà tặng Welcome dành cho khách hàng lần đầu mở mới tài khoản qua PineX

Quà tặng Giftcash được rút sau khi bán cổ phiếu

Quà tặng Giftcash chỉ được dùng để mua các mã cổ phiếu do Pinetree đề xuất. Sau đó bạn có thể bán đi và rút về tiền mặt. Tiền bán cổ phiếu nếu được lãi hơn so với khi mua, thì bạn được hưởng phần lãi đó

Giá trị quà tặng Giftcash sẽ về tài khoản sau 01 ngày làm việc

Sau khi ấn nút Đổi quà thành công, bạn sẽ nhận được quà tặng vào tài khoản quà sau 01 ngày làm việc. Thêm bạn thêm quà, hãy mời thêm bạn bè của bạn ngay hôm nay

Sử dụng Quà tặng Giftcash để đặt lệnh trên PineX

Bạn chỉ được sử dụng quà tặng để đặt lệnh với một số mã chứng khoán tốt được quy định bởi Pinetree. Lưu ý hãy dùng các lệnh ATO, MP, ATC để đặt lệnh với Giftcash nhé!